Skilsmisse og partnervalg kræver rettidig omhu

Skilsmisse og partnervalg

Når skilsmisse kommer på tale, så handler det om partnervalg, skal partneren vælges til eller fra? 1) Hvis i passer sammen som par, og parforholdet ikke har lidt for stor skade, så kan parterapi være konstruktivt. 2) Har jeres relation allerede lidt uoprettelig skade, er i vokset fra hinanden, eller har i ikke passet sammen fra starten (forkert partnervalg). Så må i tage stilling til, om i skal blive sammen eller i skal skilles. Parterapi kan også være konstruktivt i en skilsmisseproces.

Det er altovervejende den sproglige kontakt, der udgør sammenholdskraften eller “limen” i parforholdet. Den sproglige kontakt i parforholdet bliver fx udfordret ved manipulation, alkohol / misbrug, utroskab og psykisk lidelse osv. Nævnte forhold er centrale i partnervalget. De negative dynamikker i parforholdet skal ændres inden, at dynamikkerne forårsager uoprettelig skade, med skilsmisse til følge. Hvis parforholdet er truet af skilsmisse, så står parret ofte med to udfordringer 1) Den sproglige kontakt / de sproglige færdigheder samt 2) De konkrete udfordringer som parret oplever. Læs mere om samtale og samtalefærdigheder. Læs om Manipulation og det sproglige samspil.

 

Hvad er afgørende ved Skilsmisse og partnervalg?

Når et par finder sammen, er det ofte kontakten og tiltrækningen der er i fokus. Par der bliver skilt efter deres første længerevarende parforhold, har ofte gjort sig “dyrt købte erfaringer” med forhold der kan føre til skilsmisse. Det kan fx være manipulation, alkohol / misbrug, utroskab og psykisk lidelse osv. Men den afgørende fællesnævner er det sproglige samspil, hvilket er individuelt og variere lidt alt efter parrets konkrete udfordringer. Man må spørge sig selv, hvad kan og vil jeg leve med i et længerevarende parforhold. I det følgende giver jeg en kort præsentation af temaet alkohol samt Egoist “sur stråler” og “suge snabel”.

Forebyggelse og rettidig omhu

Partnervalg influere på risikoen for skilsmisse. Hvis parforholdet skal redes, så er rettidig omhu afgørende. Arbejder i løbende med jeres indbyrdes kommunikation og sproglige færdigheder, så forebygger i udfordringer i jeres parforhold. Samt sikre, at i magter de sproglige redskaber der kræves, hvis i skulle løbe ind i udfordringer som par. I er bedre rustet, hvis i allerede er gode til at tale sammen. Hvis jeres sproglige færdigheder er utilstrækkelige, så står i med tre udfordringer, hvis i får en parforholdskrise. Nemlig 1) De sproglige udfordring og 2) De konkrete problemer som i kæmper med, samt 3) Stressbelastningen der vanskeliggør den terapeutiske proces. Læs om dialog og kontakt i parforholdet.

Parterapi

Parterapien er målrettet parrets ønsker, derfor skal det afklares, hvad parret ønsker hjælp til. Ønsker parret fx hjælp til at bliver sammen, eller ønsker parret hjælp til at komme fra hinanden på den bedste måde. Eller skal i finde ud af, om i skal blive sammen eller gå fra hinanden. Parterapien skal fokusere på det I ønsker at arbejde med. I parterapien er det nødvendigt, at forholde sig til hvad der er realistisk og hvad der kan lade sig gøre. Parret skal kunne indgå i en konstruktiv dialog for, at parrets problemer kan afhjælpes i parterapien. Du skal kunne se situationen fra din partners side, og du skal være motiveret for samarbejde og indstillet på at gøre en indsats og villig til forandring. Som bekendt skal “der to til tango”. Begge parter skal være indstillet på at deltage seriøst i parterapien. Den ene part kan ødelægge dialogen og øge stressniveauet. Stress kan blokere en positiv terapeutisk proces. Sproglige og fysiske affekthandlinger får ofte stress niveauet til at stige, så stressniveauet bliver ødelæggende for analyse, refleksion samt overblik. Følelsesregulering, skilsmisse og partnervalg: Det er ikke selve følelserne, der kan reguleres. Det er årsagerne til følelserne der kan påvirkes, gennem styrring og regulering af samspillet imellem dig og din partner. De sproglige kompetencer er helt afgørende i den sammenhæng.

Partnervalg og alkohol

Alkohol kan være ødelæggende for et parforhold. Sundhedsstyrelsen har en anbefaling vedr. maksimal alkoholindtagelse for voksne over 18 år. Max er 10 genstande om ugen og max 4 genstande på en dag. Læs sundhedsstyrelsens anbefaling. Hvor højt et alkoholforbrug skal man acceptere?

Egoist: Suge snabel og sur stråler

En Suge snabel er en egoist der suger andres psykiske energi og opmærksomhed. En Suge snabel gør det ofte ved, at benytte sur stråling. En Sur stråler: benytter ros og ris som adfærdsregulering på samme måde som ved hunde opdragelse. Hundekiksen er blot udskiftet med rosende eller straffende kropssprog og eller sproglige ytringer. 🙂 🙁

Egoist: Suge snabel og sur stråler
læs-
mere

Egoist: Suge snabel og sur stråler
læs-
mere

Alkohol og parterapi
læs-
mere

Alkohol og parterapi
læs-
mere

Forandring kræver overblik

Skal samspillet i et parforhold justeres, så kræver det, at der udvikles nye tanke og handlemønstre. De nye tanke og handlemønstre skal fortrænge de mere uhensigtsmæssige tanke og handlemønstre. Udviklingen af nye tanke og handlemønstre er en bevidst proces der kræver, at stress niveauet ikke er for højt. Når stress niveauet kommer over smertetærsklen, så tager de automatiserede tanke og handlemønstre over, på bekostning af en positiv og konstruktiv terapeutisk proces. Hvor er smertetærsklen på stress skalaen?: En tommelfingerregel er, at smertetærsklen er der hvor stress niveauet kommer så højt op, at personen mister evnen til analyse og refleksion samt mister overblikket. Den stressmæssige smertetærskel ligger ved et lavere stress niveau end de fleste forestiller sig.

Den stressmæssige smertetærskel

Præcisering af den stressmæssige smertetærskel: Det er således, at opmærksomhedsspændvidden indsnævres i takt med, at stress niveauet stiger. Hvis man fx møder en livstruende fare, så reagere mennesker naturligt med hyper fokus. Det er konstruktivt i mange sammenhænge, men fokus rettes imod et snævert stimulusfelt på bekostning af den større sammenhæng, derved mister man det store overblik, og samtidig muligheden for inddragelse af den større sammenhæng (eller stimulusfelt) på bekostning af nytænkning. Hvis stress niveauet kommer over smertetærsklen, så resultere det i et begrænset informationsflov samt overblikket her over. Det sker på bekostning af en bevidst analyse og refleksion, hvilket er forudsætning for udvikling af nye tanke og handlemønstre. De sproglige færdigheder i form af fx forståelseskontrol, realitetstestning, nuancering og detaljering øger informations flovet, og monitoreringen. Hvilket øger evnen til en positiv følelsesregulering i parforholdet. Et for højt stress niveau er ødelæggende for den sproglige udveksling, og dermed destruktivt for jeres indbyrdes samspil i parforholdet. De sproglige færdigheder samt evnen til stresshåndtering er således centrale i forhold til skilsmisse og partnervalg.
 

Permanent link til denne artikel: https://parterapi-silkeborg.dk/skilsmisse-og-partnervalg/