Alkohol og parterapi er uforeneligt

Alkohol og parterapi er selvsagt uforeneligt. Alkoholindtagelse imellem terapisamtalerne er også problematisk, da man ikke kan tænke klart i beruset tilstand. Alkohol ødelægger evnen til analyse og refleksion i forhold til partneren, samt ødelægger overblikket i forhold til samspillet med partneren og i parterapien. Nogen spørger, hvor meget alkohol kan man drikke? svaret er helst ikke noget. I parterapi arbejdes der med justering af samspilsmønstre og etablering af nye samspilsmønstre. Alkohol gør det vanskeligt, at udvikle nye samspilsmønstre og bryde uhensigtsmæssige samspilsmønstre.

Hvis parterne i et parforhold “trykker på hinandens røde knapper” (Kate Thyme punkter), kan alkohol gøre det svært at bryde det mønster. Konflikter øger stressniveauet, og når stress niveauet stiger, så bliver det hurtigt så højt, at stressen ødelægger parrets evne til analyse og refleksion samt deres overblik. Alkohol kan på den måde bidrage til en selvforstærkende negativ spiral parterne imellem. Et alkoholmisbrug skal behandles inden i starter i parterapi. Hvad er et alkoholmisbrug? vejledende retningslinjer for max indtagelse af alkohol. Læs også om Alkoholrelaterede sygdomme. Læs om psykiater Henrik Rindom. Henrik Rindom RUSMIDLERNES BIOLOGI -Om hjernen, sprut og stoffer.

Alkohol og parterapi

Alkohol ødelægger den terapeutiske proces og muligheden for justering og ændring af samspillet med andre. Den terapeutiske proces kræver analyse og refleksion. Selv små mængder alkohol gør det stort set umuligt, at analysere og reflektere på en konstruktiv måde. Alkoholmisbrug og terapi er derfor uforeneligt. Små mængder af alkohol sætter den terapeutiske proces og femskridt på pause, og alkohol indebær en alvorlig risiko for repetition af uhensigtsmæssige og skadelige tanke og handlemønstre.

Alkoholtolerans

Alkoholtolerance er kroppens tolerans over for alkohol. Alkoholtolerance opstår når en person indtager større mængder af alkohol igennem længere tid. Fysisk alkoholtolerans: er når kroppen har vænnet sig til alkoholen, så bivirkningerne af alkoholen bliver mindre end bivirkningerne ellers ville have været.

Funktionspromille

En funktionspromille er 1) når en person skal have en vis promille for at kunne fungere uden, at personen får abstinenssymptomer. 2) En funktionspromille er den promille, hvor personen kan fungere i rutineprægede situationer. dvs. automatiserede tanke og handlemønstre, der kan opretholdes på trods af en given alkoholpromille.

Misbrugspsyke

Misbrugspsyke er præget af automatiserede tanke og handlemønstre, samt kortsigtet, entydig og konkret tænkning på bekostning af flertydig og abstrakt tænkning. Og fraværd af analyse, refleksion samt overblik. Personer med misbrugspsyke fokusere ofte på umiddelbar behovstilfredsstillelse, uden tanke på de langsigtede konsekvenser. Personer med misbrugspsyke har ofte svært ved, at tale om det følelsesmæssige, på en konstruktiv måde, også i ædru tilstand, men især når de er alkoholpåvirket. Det kan være et større eller mindre alkoholforbrug, der ligger til grund for udvikling af misbrugspsyke. Personer med misbrugspsyke har i større eller mindre grad accepteret en reduceret mental funktion, og de er ofte mindre interesseret i at udvikle sine mentale færdigheder og kompetencer. De trækker i stedet for på tidliger tilegnede kompetencer og færdigheder. Alkoholindtagelse har negative konsekvenser. Mængden af alkohol er selvfølg afgørende for, hvor store konsekvenserne er. Misbrugspsyke påvirker almindeligvis den gode kontakt i parforholdet og kontakten i den terapeutiske proces.

Følelser og færdigheder

Kommunikation: Der er personer, der er gode til kommunikation vedr. det følelsesmæssige i ædru tilstand, også selv om de på andre tidspunkter indtager alkohol i moderate mængder. De samme mennesker kan også tale om følelser i beruset tilstand i det omfang, at de trækker på de automatiserede sproglige færdigheder vedr. det følelsesmæssige. Hvis der opstår nye og uvante udfordringer i forhold til det følelsesmæssige, så vil alkohol ødelægge personens muligheder for, at klare uventede følelsesmæssige udfordringer på bedste måde.
Der kan være flere årsager til, at nogle personer ikke magter, at tale om det følelsesmæssige. Det er individuelt, hvor god man er til, abstrakt og flertydig tænkning og kommunikation i forhold til det følelsesmæssige. Alexithymia: Personer med alexithymia har vanskeligheder med at sætte ord på det følelsesmæssige. Samt vanskeligheder med en detaljeret og nuanceret følelsesmæssig refleksion. Derfor kan uformåenhed med at kommunikere om det følelsesmæssige, ikke kun tilskrives alkohol og misbrugspsyke.

Alkoholforbrug og misbrugspsyke

Ved indtagelse af alkohol forringes de mentale færdigheder, der beskrives ovenfor under overskriften misbrugspsyke. Forringelsen af de mentale færdigheder er afhængig af den mængde alkohol der indtages. Regelmæssig indtagelse af alkohol kan medføre, at personen kommer til at acceptere den forringede mentale funktion. Samt sænke motivationen for at udvikle og vedligeholde de mentale færdigheder. Der er stor forskel på, hvor vigtig de mentale færdigheder er for en person. Der er personer for hvem, udvikling af mentale færdigheder ikke prioriteres særlig højt. De personer kan opfattes som mindre reflekterede. Nogle kan også virke reflekterede og analytisk godt kørende selv om, at de har et forholdsvist højt alkoholforbrug. Her er der oftest tale om, at de personer trækker på ressourcer som personen har tilegnet sig tidligere i livet. De klare sig ved at bruge automatiserede analyse og refleksions strategier, men det føre ikke til reel innovation i tænkningen og kommunikationen. Analysen og refleksionen er kun tilsyneladende den er ikke reel, automatiseret analyse og refleksion er ofte unuanceret og uddifferentieret.

Manel på sprog for følelser
læs-
mere

Mangel på sprog for følelser
læs-
mere

Sproglige færdigheder
læs-
mere

Sproglige færdigheder
læs-
mere

Kontakt: Alkohol og parterapi

Psykisk- og social-forandring kræver analyse, refleksion samt overblik. Alkoholmisbrug ødelægger kontakten i relationen til partneren og i parterapien. Alkohol sløre og ødelægger opmærksomheden i forhold til nuancer og detaljer i kontakten med den anden, hvilket er ødelæggende for kontakten og nærværet i parforholdet. Læs om “Dialog og kontakt i parterapi og parforholdet“. Hvis der er grader af misbrugspsyke i et parforhold, så må man spørge sig selv, om det skal løses inden, at man går i parterapi. Hvis der er grader af misbrugspsyke som følge af et større eller mindre alkoholforbrug, så vil anbefalingen være, at ophøre med indtagelse af alkohol.

Alkohol og parterapi er tabu

Vi taler ikke om problemer med alkohol, og vi taler slet ikke om parterapi pga. et for højt alkoholforbrug: Hvis mængden af alkohol bliver problematiseret, så bliver der hurtigt en meget dårlig stemning. Alkoholikeren reagere meget prompte med, at lukke samtalen ned fx ved, at blive konfliktsøgen for, at flytte emnet væk fra overforbruget af alkohol. I forlængelse af en sådan drøftelse ses de ofte, at alkoholindtaget reduceres i en periode efter en sådan konfrontation. Efter en periode eskalere alkoholindtaget igen. Fortsætter den proces over tid, så er der en betydelig risiko for, at det kan føre til brud i nære relationer og eller skilsmisse. 1 ud af 6 mister kontakten med nære på grund af alkohol.

Alkohol sætter dagsordenen

Der er en tendens til, at det ikke kun er alkoholindtaget der fylder, det er også samtalen om alkohol. Det man inden for andre misbrug kalder “tørfikse”. fx skal vi lige have en lille en, eller når vi sådan og sådan så skal vil lige have fx en Bailey eller en kaffe med whisky osv. Samtalen bliver typisk overfladisk og konkret bundet, med et markant fravær af emner der kræver omtanke analyse og refleksion samt overblik.