Parterapi Silkeborg yder hjælp til selvhjælp

Parterapi Silkeborg fokuserer på jeres indbyrdes kommunikation

I Parterapi Silkeborg fokuseres der på dialogen i parterapien og i parforholdet, hvilket er afgørende for løsningen af jeres indbyrdes udfordringer. Hvis stressniveauet er for højt, bliver den terapeutiske proces meget vanskelig, og udbyttet af parterapien tilsvarende lavere. En forudsætning for et konstruktivt terapeutisk arbejde er, at jeres stress kan holdes på et niveau, hvor i fortsat kan arbejde konstruktivt i terapien.

Det er ikke muligt, at påvirke følelser direkte

Følelsesregulering handler om, regulering af årsagerne til følelserne. Dialogen er en forudsætning for følelsesregulering. En konstruktiv dialog er kun mulig, hvis parterne forholder sig rationelt og reflekteret. I de tilfælde hvor stress niveauet bliver for højt, så kan der ikke arbejdes konstruktivt med de forhold der forårsager følelserne. Hvis stress niveauet kommer over en vis smertetærskel, så kan det medføre sproglige affekthandlinger, hvilket oftest øger affektpresset yderligere.

Psykolog Torben Lehm

Parterapi Silkeborg:
Hvordan foregår parterapi?

Parterapi starter med, at etablere en plan for, hvordan der skal arbejdes med parrets udfordringer. Når et par søger parterapi, er det fordi de ikke selv kan løse deres indbyrdes udfordringer. I den terapeutiske proces er der 1) De konkrete udfordringer som parret oplever og 2) Parrets sproglige og generelle kommunikative færdigheder og kompetencer som parterne har. I parterapi er der ofte den udfordring, at parret ønsker hjælp til de konkrete udfordringer men, at de ikke har de tilstrækkelige sproglige færdigheder til at løse deres udfordringer. Det er ofte svært at acceptere og forstå, at man i parterapi skal arbejde med de sproglige færdigheder for, at kunne løse de konkrete udfordringer. Læs også om parforhold

I Parterapi Silkeborg får i hjælp til jeres indbyrdes udfordringer og jeres kommunikation samt hjælp til, at justere jeres indbyrdes samspil med det formål, at overvinde jeres udfordringer. Det kan være hjælp til et bedre parforhold, eller hjælp ved parforholdskriser fx utroskab. Det kan også være hjælp til at komme bedst muligt igennem en skilsmisse eller afvikling af parforholdet.

Hvornår skal man gå i parterapi?

I bør starte i parterapi, når jeres indbyrdes udfordringer ikke bliver løst, og derfor hober sig op. Er de følelsesmæssige spændinger så udprægede, at de bliver styrende for jeres samspil, så står i med to udfordringer. 1) håndtering af jeres indbyrdes udfordringer samtidig med, at i 2) skal tage højde for, at følelserne bestemmer hvad i taler om, og hvordan i taler sammen om det. Hvis de følelsesmæssige spændinger bliver for kraftige, så bliver det meget svært at tale sammen på en konstruktiv måde. Er i ved at mister følelserne for hinanden, så er det også tid til parterapi. I bør starte i parterapi inden i mister troen på, at parforholdet kan blive bedre.

Rettidig omhu og forebyggelse er afgørende:

Er der først opstået problemer i parforholdet, så står I med en dobbelt udfordring.
1) At skulle lære de værktøjer og redskaber der skal bruges til at løse problemerne: Hvilket overvejende er sproglige og relationelle færdigheder.
2) Løsning af de konkrete problemer i parforholdet: I parterapi er der ofte en forventning om, at det er problemerne der skal drøftes. I praksis er det nødvendigt A) at identificere de uhensigtsmæssige kommunikative dynamikker og B) at etablere nye kommunikative- / sproglige-færdigheder, til erstatning af de uhensigtsmæssige sproglige dynamikker og vaner. De nye sproglige kompetencer er en forudsætning for at løse jeres problemer.

Udfordringer af ældre dato:

De kommunikative- / sproglige-færdigheder har til formål, at etablere afklaring, transparens, forståelseskontrol og realitetstestning, hvilket kan reducere konfliktniveauet og forbedre parrets indbyrdes kontakt. Udfordringer / hændelser og følelser af ældre dato, indebær også årsagsforhold af ældre dato. En revurdering af tidligere hændelser er selvsagt vanskelig, da parterne har hæftet sig ved forskellige elementer, og husker situationen på forskellige måder. Derfor er det stort set umuligt, at lave forståelseskontrol realitetstestning og dermed følelsesregulering i forhold til hændelser af ældre dato. Af den grund er det særdeles vanskeligt om ikke umuligt, at arbejde med udfordringer i parforholdet af ældre dato. Man kan i hvert fald sige, at hvis parret ikke er i stand til at løse aktuelle udfordringer. Så vil det være helt umuligt, at løse udfordringer af ældre dato. Løsning af parforholdsproblemer må derfor ikke udsættes, parterapi er også forebyggelse.

 
Den stressmæssige smertetærskel:
Stressniveauet kan hurtigt blive så højt, at det går ud over den terapeutiske proces. Når stressniveauet når et niveau hvor en af parterne mister overblikket, og dermed evnen til analyse og refleksion, så er den stressmæssige smertetærskel nået. I parterapi hjælpes parret til, at etablere nye tanke og handlemønstre samt sproglige færdigheder i forhold til hinanden. Når den stressmæssige smertetærskel nås, mister man overblikket, og dermed evnen til nytænkning. Det gælder både i forhold til løsning af parrets konkrete udfordringer og den indbyrdes kommunikation.

Følelseshåndtering:

Det er afgørende, at parret er motiveret for at lade fornuften være styrende i terapiprocessen og i parrets daglige samliv. “Røde knapper” eller gensidige provokationer: I parterapi skal parterne være indstillet på ikke at provokere hinanden. Man skal behandle hinanden med respekt, og forholde sig rationelt og konstruktivt. Provokationer i parforholdet aktivere stærke følelser, så den stressmæssige smertetærskel hurtigt overskrides. Derfor skal parterne undlade at provokere hinanden både i terapien og imellem terapierne. En forudsætning for parterapi er, at parret er indstillet på at behandle hinanden ordentligt og respektfuldt samt undlade at provokere hinanden.

I Parterapi Silkeborg fokuseres der på

Jeres udfordringer, jeres kommunikationen samt at stressniveauet ikke kommer over smertetærsklen. Hvilket er en forudsætning for et tilfredsstillende udbytte af parterapien.

I parterapi Silkeborg

Kan du læse om mangel på ord for følelser og sproglige færdigheder.

Permanent link til denne artikel: https://parterapi-silkeborg.dk/