Dialog og kontakt i parterapi og parforholdet

Dialog og sproglige kompetencer

Formålet med udveksling af budskaber er, at modtageren forstår budskabet, som budskabet er ment fra afsenders side.
1) Retvisende kommunikation og gensidig respekt er grundlaget for parforholdet. Her til høre
2) transparens og gennemsigtighed der er en forudsætning for en god kontakt med hinanden i parforholdet.
3) Forståelseskontrol er nøglen til retvisende gensidig forståelse, forståelseskontrol modvirker fejltolkninger og misforståelser.
4) Uddybende, detaljerende og nuancerende spørgsmål er nødvendige for, at sikre gensidig forståelse.
5) Forståelseskontrol kræver at parterne indgår i en respektfuld dialog for, at spørgeprocessen føre til afklaring og gensidige forståelse af hinandens budskaber. Forståelseskontrol modvirker fejltolkninger og misforståelser, hvilket er en væsentlig faktor i parforholdsproblematikker.

I dialog skifter “taleturen” imellem de to der taler sammen

I parterapi ses det ofte, at parterne har udfordringer med, at overholde retningslinjerne for en god dialog. Forståelseskontrol kræver, at parterne magter at føre en konstruktiv dialog. Hvornår risikere man, at dialog bliver til monolog? Når den ene part formulere et budskab, og bliver i tvivl om modtagerens forståelse af budskabet. Så er der risiko for, at afsender formulere budskabet på en ny måde for, at få modtager til at forstå budskabet. Hvis det samme budskab formuleres på flere måder, så kommer samtalen hurtigt til at ligne en monolog. (Monolog er det modsatte af dialog). Det er yderst sjældent, at modtager forstår budskabet selv om budskabet omformuleres. Monolog kan være hensigtsmæssig i fx et foredrag, men monolog er sjælden konstruktivt i et parforhold. Læs mere om emnet, samtale giver nærvær og god kontakt. Samt om kommunikation og parterapi.

God sproglig kontakt i parforholdet
læs-
mere

God sproglig kontakt i parforholdet
læs-
mere

Analyse af dine relationer
læs-
mere

Analyse af dine relationer
læs-
mere

Det gode parforhold

Hvad er det gode parforhold? Det spørgsmål kan ikke besvares, da parforhold er individuelle. Generelt drejer parforhold og parterapi sig om kommunikation, mere præcist er det samtalen / dialogen i parforholdet og i parterapien der er afgørende. Hvilke temaer er almindelige i parforhold og parterapi? Transparens og gennemsigtighed i et pars dialog er afgørende for en god kontakt. Parterne skal gerne have en retvisende indsigt i og fornemmelse for den anden som person. Symmetri i parforholdet Parforholdet skal altovervejende være symmetrisk. Hvis man tager parternes samlede ressourcer, kompetencer og udfordringer i betragtning. Herudover skal der være gensidig respekt omsorg og støtte i parforholdet. Der skal 2 personer til et en god dialog, men der skal kun en person til at ødelægge dialogen og dermed parforholdet.

Kan parforholdet redes? I skal 1) undgå at genere hinanden, dvs. undgå at “trykke på hinandens røde knapper” samt 2) bevare den gensidige respekt for hinanden, og værdsætte de kvaliteter hos hinanden, der binder jer sammen. Her vil mange nok nævne den andens personlighed og eller fælles børn osv.. Parterapi har begrænset effekt, hvis den gensidige tiltrækning og samhørighed ikke er tilstede. Det formuleres ofte således, “der er ikke noget at bygge på”. Parterapi vil heller ikke have nogen effekt, hvis parret ikke arbejder seriøst, åbent og ærligt i parterapien.
Kardinalpunkter i et parforhold: Der kan være enkelte kardinalpunkter, hvor parterne ikke kan mødes. Fx hvis den ene part er fortaler for et åbent ægteskab, og den anden part ikke kan acceptere den præmis. Der kan også være andre kardinalpunkter som fx ideologiske, politiske, religiøse, misbrug, fysisk- og psykiske-handicap, økonomi, graden af empati og manipulation osv. Der er et gammelt mundhæld der siger “lige børn leger bedst”, balancen afhænger selvfølgelig af den enkelte. Noget kan være et kardinalpunkt i et parforhold, og ikke i et andet parforhold.